SARMSSTORE THIRD PARTY TESTING

ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ SARMSSTORE

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά ανατομικών, κλινικών και γενετικών δοκιμών έχει αναπτυχθεί εκθετικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι σαφές από το γεγονός ότι τα έσοδα που σχετίζονται με τις δοκιμές κατάχρησης ναρκωτικών είναι πιθανό να αυξηθούν από 2.7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 σε 4.9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2019.

Ωστόσο, πολλοί κατασκευαστές και πωλητές ναρκωτικών έχουν αρχίσει να εξερευνούν τα κενά του συστήματος. Αυτό γίνεται με την προβολή τους ως οι καλύτεροι και γνήσιοι πάροχοι φαρμάκων κορυφαίας ποιότητας. Ο κόσμος των επιλεκτικών ρυθμιστών των ανδρογόνων δεν παραμένει ανέγγιχτος από αυτές τις ανήθικες πρακτικές.

Ας διαβάσουμε για την έννοια της δοκιμής ναρκωτικών τρίτων. Θα διαβάσουμε επίσης τις σχετικές τυπικές τεχνικές καθαρότητας και τα κενά δοκιμών ναρκωτικών που εκμεταλλεύονται οι πωλητές ναρκωτικών. Στη συνέχεια, θα διαβάσουμε τους καλύτερους τρόπους για τον εντοπισμό και την αγορά ποιοτικών ερευνητικών και γνήσιων ρυθμιστών επιλεκτικών ανδρογόνων.

Είτε στην παρασκευή είτε στα φάρμακα, οι ουσίες ή τα συστατικά είναι πιο αποτελεσματικά όταν είναι καθαρά. Εδώ, η καθαρότητα μπορεί να οριστεί ως η έλλειψη ή απουσία ακαθαρσιών ή μορφών ύλης εκτός από την ίδια την ουσία ή το συστατικό. Για αυτό, οι κατασκευαστές και οι πωλητές ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν διάφορες δοκιμές για τον έλεγχο της καθαρότητας, που κυμαίνονται από απλές οπτικές συγκρίσεις έως εξαιρετικά εξελιγμένες εργαστηριακές τεχνικές.

Μέθοδοι για τον έλεγχο της καθαρότητας του προϊόντος

Φυσική σύγκριση με ένα καθαρό πρότυπο

Ένας από τους πιο συνηθισμένους και απλούστερους τρόπους για τον έλεγχο της καθαρότητας των ουσιών είναι να τις συγκρίνετε με ένα πιστοποιημένο καθαρό δείγμα. Γι 'αυτό, οι τεχνικοί εργαστηρίου μπορούν να κάνουν οπτική σύγκριση για να προσδιορίσουν την παρουσία ακαθαρσιών όπως ακαθαρσίες διαφορετικού χρώματος. Μπορεί να πραγματοποιηθεί δοκιμή οσμής για τη σύγκριση της ουσίας με ένα καθαρό δείγμα εάν δεν είναι τοξική και τυχόν ανόμοιες οσμές θα έδειχναν την παρουσία ακαθαρσιών.

Αναλυτική διαδικασία

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς, το δείγμα και τα παρασκευάσματα των αντιδραστηρίων, τη δημιουργία της καμπύλης βαθμονόμησης, τη χρήση της συσκευής, τη χρήση των τύπων για τους σχετικούς υπολογισμούς κ.λπ.

Δοκιμασία (Δυναμικό ή Περιεχόμενο)

Πραγματοποιούνται διαδικασίες ανάλυσης για τη μέτρηση του αναλύτη που υπάρχει στο παρεχόμενο δείγμα. Ο προσδιορισμός αντιπροσωπεύει μια ποσοτική μέτρηση του πρωτοταγούς / δραστικού συστατικού (ών) στη φαρμακευτική ουσία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι οι ακαθαρσίες στις φαρμακευτικές ουσίες αντιμετωπίζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Ασφάλεια. Περιλαμβάνουν την ταξινόμηση και τον προσδιορισμό των ακαθαρσιών, μια σύντομη συζήτηση των αναλυτικών διαδικασιών, τον κατάλογο των προσμείξεων στις προδιαγραφές και τη δημιουργία αναφορών.

Χημεία. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον προσδιορισμό αυτών των ακαθαρσιών που υπήρχαν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Ή, μπορεί να περιλαμβάνει ακαθαρσίες που δεν υπήρχαν σε παρτίδες μιας νέας φαρμακευτικής ουσίας που χρησιμοποιείται σε κλινικές μελέτες και μελέτες ασφάλειας.

Κατηγορία ακαθαρσιών

Οι ακαθαρσίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:

Οργανικές ακαθαρσίες (που σχετίζονται με το φάρμακο και τη διαδικασία): Αυτές οι ακαθαρσίες μπορεί να είναι πτητικές ή μη πτητικές, να ταυτοποιούνται ή να μην αναγνωρίζονται, και περιλαμβάνουν υποπροϊόντα, ενδιάμεσα, αρχικά υλικά, αντιδραστήρια, προσδέματα και καταλύτες, ή προϊόντα αποικοδόμησης.

Ανόργανες ακαθαρσίες: Αυτές οι ακαθαρσίες μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία κατασκευής. Γενικά, οι ανόργανες ακαθαρσίες αναγνωρίζονται και είναι γνωστές και περιλαμβάνουν ανόργανα άλατα, αντιδραστήρια, προσδέματα και καταλύτες ή βαρέα μέταλλα ή άλλα υπολείμματα μετάλλων ή άλλα υλικά (όπως βοηθήματα φίλτρου, κάρβουνο κ.λπ.)

Υπολειμματικοί διαλύτες: Αυτά είναι οργανικά ή ανόργανα υγρά που χρησιμοποιούνται ως "οχήματα" για την παρασκευή εναιωρημάτων ή διαλυμάτων στη σύνθεση μιας νέας φαρμακευτικής ουσίας.

Τώρα που έχουμε διαβάσει λεπτομερώς τις δοκιμές ναρκωτικών και τις σχετικές μεθόδους, ας στραφούμε στο πώς ορισμένοι κατασκευαστές και πωλητές εντοπίζουν τα κενά στο σύστημα δοκιμών ναρκωτικών. Αυτό θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε γιατί η τυφλή εμπιστοσύνη σε δοκιμές ναρκωτικών τρίτων είναι τεράστιο λάθος και πώς πρέπει να αγοράσετε SARM προς πώληση.

Παραθυράκια με δοκιμές ναρκωτικών τρίτων - πώς οι πλαστοί πωλητές SARM ξεγελούν τους αγοραστές;

Οι κατασκευαστές υποβάλλουν μια πολύ μικρή ποσότητα φαρμάκου (συνήθως 2 γραμμάρια) σε μια μονάδα δοκιμής φαρμάκων τρίτων για έλεγχο της καθαρότητας και της αυθεντικότητας των φαρμάκων και των ισχυρών ισχυρισμών τους. Θυμηθείτε, υποβάλλεται μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα και η καθαρότητα και η ποιότητα αυτής της πενιχρής «ποσότητας» μπορεί ή δεν αντικατοπτρίζει τις επόμενες παρτίδες των προϊόντων για τα οποία υποβλήθηκαν τα καθαρά δείγματα. Ναι, το διαβάζετε απόλυτα σωστά.

Ας το καταλάβουμε πιο καθαρά με τη βοήθεια ενός παραδείγματος. Για παράδειγμα, ένας προμηθευτής Επιλεκτικών Διαμορφωτών Υποδοχέων Ανδρογόνων μπορεί να υποβάλει 2 γραμμάρια κάθε προϊόντος όπως Ostarine, Nutrabol, Cardarine, Andarine, Ligandrol, Steanbolic και Testolone. Τα "υποβληθέντα δείγματα" μπορεί να είναι από τα υψηλότερα δυνατά καθαρά προϊόντα για να έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα από το εργαστήριο δοκιμών φαρμάκων τρίτων.

Προφανώς, αυτά τα «καθαρά προϊόντα» θα χαρακτηριστούν καθαρά από το εργαστήριο και θα εκδοθεί πιστοποιητικό καθαρότητας και γνησιότητας φαρμάκων με επίπεδα καθαρότητας άνω του 98%. Αυτή τη στιγμή οι πωλητές SARM μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πιστοποιητικά καθαρότητας για το κακόβουλο πλεονέκτημά τους.

Πώς; Μόλις ληφθούν τα πιστοποιητικά καθαρότητας με βαθμολογία καθαρότητας άνω του 98 τοις εκατό (ακόμη και 99.9 τοις εκατό σε ορισμένες περιπτώσεις), ο πωλητής των SARM μπορεί να αλλάξει τα συστατικά, εν μέρει ή πλήρως. Αυτό γίνεται για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και με κόστος της υγείας σας.

Ο πωλητής μπορεί να έχει υπερβολική δόση ή υπερβολική δόση των προϊόντων. Η χαμηλή δόση γίνεται για να αποκομίσετε γρήγορα κέρδη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε πλήρως ότι τα προϊόντα δεν θα λειτουργήσουν για εσάς όπως περιμένατε. Από την άλλη πλευρά, η υπερδοσολογία γίνεται έτσι ώστε να έχετε γρήγορα αποτελέσματα και να τα πληροίτε από στόμα σε στόμα ή να αγοράζετε περισσότερα.

Αυτό συμβαίνει όταν ο πωλητής σας κάνει πραγματικά σκόπιμα υπερβολική δόση σε εξαιρετικά ισχυρά προϊόντα. Παρόλο που έχει πλήρη επίγνωση ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές στην υγεία, όπως εγκεφαλικό και ακόμη και θάνατο σε σπάνιες περιπτώσεις).

Θυμηθείτε, η υπερβολική δόση οποιουδήποτε προϊόντος είναι επιβλαβής και ακόμη και θανατηφόρα και τα SARM δεν διαφέρουν. Εν συντομία, τα αποτελέσματα δοκιμών ναρκωτικών τρίτων μπορούν να στρίβονται ή να τροποποιούνται από έναν πωλητή SARM για να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και να σας ενθαρρύνει να κάνετε παρορμητικές αγορές. Προφανώς, αυτό ΔΕΝ είναι υγιές και ηθικό παράδειγμα διαδικασίας παραγωγής ή μάρκετινγκ από οποιοδήποτε πρότυπο. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι ΕΙΔΙΚΑ επικίνδυνο για την υγεία σας και πρέπει να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμείνετε προστατευμένοι ανά πάσα στιγμή.

Και τώρα τι? Πώς πρέπει να εμπιστεύεστε και να αγοράζετε νόμιμα SARM με ασφάλεια και ασφάλεια; Πώς μπορείτε να αγοράσετε SARM προς πώληση; Ποια είναι τα βήματα, οι συμβουλές, τα κόλπα και οι τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αγοράσετε τα καλύτερα SARM που είναι ερευνητικής ποιότητας και υψηλής ποιότητας;

Εμπιστευτείτε έναν πωλητή SARM που δραστηριοποιείται στον κλάδο εδώ και λίγο καιρό

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εντοπίσετε έναν πάροχο γνήσιων SARM στο διαδίκτυο για να αγοράσετε SARM στην πώληση είναι να επιλέξετε έναν φημισμένο πωλητή των Selective Androgen Receptor Modulators. Θα πρέπει να βρίσκεται στη βιομηχανία υγείας, ευεξίας, φυσικής κατάστασης και bodybuilding για λίγο. Επιπλέον, αυτός ο πωλητής θα πρέπει να έχει θετική φήμη στον ιστότοπό του και αμερόληπτα φόρουμ γυμναστικής και bodybuilding.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειώσετε ότι ορισμένοι πωλητές SARM προϊόντων όπως η Ostarine, η Cardarine και η Nutrabol προσλαμβάνουν τις υπηρεσίες ειδικών μάρκετινγκ. Αυτοί οι λεγόμενοι λάτρεις της φυσικής κατάστασης γνωρίζουν μόνο πώς να υπερασπίζονται τον «εργοδότη» τους και να επικρίνουν άλλες μάρκες. Πρέπει να προσέχετε μια υψηλή αίσθηση φροντίδας και επιμέλειας.

Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι μια ομάδα κατόχων και συντονιστών φόρουμ οδηγεί και επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς των μελών του φόρουμ κατευθύνοντάς τους ΜΟΝΟ σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα που ασχολείται με διαμορφωτές επιλεκτικών υποδοχέων ανδρογόνων. Αναρωτιέστε γιατί; Αυτοί οι «συντονιστές φόρουμ» και οι «ομάδες εμπόρων που βρίσκονται επίσης στα φόρουμ» λαμβάνουν δωρεάν προϊόντα από τους «αγαπημένους τους ιστότοπους πώλησης SARM» για τα θετικά τους σχόλια.

Αυτοί οι συντονιστές και οι ομάδες τους θα διαγράψουν κάθε αρνητικό σχόλιο ή σχόλιο σχετικά με τον «εργοδότη» τους ή θα υπερασπιστούν οτιδήποτε κακόβουλο, πηγαίνοντας σε κάθε δυνατό ύψος. Για παράδειγμα, θα ισχυριστούν ότι τα υγρά SARM είναι καλύτερα από κάψουλες SARM. Σοβαρά;

Σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτήν την ανάρτηση στην οποία είναι καλύτερη: κάψουλα SARM ή υγρό SARM. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το κάνουμε χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και αγοράστε SARM, έξυπνα και έξυπνα!

Εμπιστευτείτε αμερόληπτες κριτικές και σχόλια προϊόντων

Για μια χρονική περίοδο, θα μάθετε την τέχνη της διάκρισης μεταξύ των «γνήσιων» και των «ψεύτικων» παρόχων των επιλεκτικών διαμορφωτών υποδοχέων ανδρογόνων. Μέχρι τότε, πρέπει επίσης να επιλέξετε έναν αξιόπιστο πάροχο γνήσιων και νόμιμων ρυθμιστών επιλεκτικών υποδοχέων ανδρογόνων.

Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε Ostarine ή οποιοδήποτε άλλο SARM, πρέπει να αξιολογήσετε προσεκτικά τον ιστότοπο του πωλητή SARM. Αν κάτι φαίνεται ψαρό, μπορείτε απλώς κλείστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και προχωρήστε σε άλλο κατάστημα διαδικτύου για να αγοράσετε SARM προς πώληση.

Γιατί; Αυτοί οι πωλητές SARM προσφέρουν τα προϊόντα τους εκμεταλλευόμενοι τα κενά των νόμων και των κανονισμών σύμφωνα με τους οποίους η έρευνα ως προϊόντα που πωλούνται ως ερευνητικοί σκοποί δεν ρυθμίζεται. Ας φανταστούμε τώρα μια κατάσταση.

Δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα προορίζονται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, προφανώς θα αγοραστούν από κέντρα φαρμάκων, εργαστήρια κ.λπ. Πώς τα SARM που πωλούνται από αυτά είναι διαθέσιμα προς πώληση σε όλους;

Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτοί οι πωλητές SARM προσπαθούν ακόμη και να ελέγξουν εάν οι αγοραστές των προϊόντων τους είναι πραγματικά ερευνητές; Απολύτως όχι! Ελπίζουμε να έχετε το σημείο!

Αγοράστε μόνο γνήσια και νόμιμα SARM από το καλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για να αγοράσετε SARM - SARMs Store Ηνωμένο Βασίλειο, το πιο δημοφιλές και θαυμαστό web store στον κόσμο για να αγοράσετε Επιλεκτικούς διαμορφωτές υποδοχέων ανδρογόνων. Αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα για να αγοράσετε την υψηλότερη ποιότητα SARM UK προϊόντα επίσης ασχολείται με ερευνητικό επίπεδο υποστήριξη κύκλου. Μπορείτε επίσης να πάρετε Post Cycle Therapy Προϊόντα καθώς και άλλα προϊόντα. Αγοράστε SARMs προς πώληση τώρα σε εκπληκτικά λογικές τιμές.